Članarina

Članarina koju plaćaju članovi kluba je osnovni izvor prihoda kluba i od nje se pokrivaju svi troškovi i finansiraju sve aktivnosti kluba. Visina mesečne članarine zavisi od selekcije u kojoj član kluba trenira, pa tako rođeni 2013. godine i mlađi članovi kluba (minibasket kategorija) plaćaju 3.500,00 dinara, a 2012. rođeni i stariji članovi kluba (pioniri i kadeti) plaćaju 4.000,00 dinara. Svi članovi kluba plaćaju članarinu svih 12 meseci u godini do 25-og u mesecu za tekući mesec, osim u slučajevima kada je član kluba imao samo dva treninga u mesecu – duži izostanak sa treninga zbog bolesti ili težih povreda. Tri treninga i više član kluba plaća punu članarinu.